Polityka prywatności IDEA i pliki „cookies”

Zapisy polityki prywatności dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników tj. czytelników, klientów oraz innych osób odwiedzających stronę internetową idea-centrum.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Centrum Edukacji i Promocji IDEA Sebastian Niźnik (IDEA).

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji i Promocji IDEA Sebastian Niźnik z siedzibą w Hucisko 11, 37-311 Wola Zarczycka NIP 8161715412, Regon 523773941. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia lub usługi, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem.

Administrowanie danymi osobowymi przez IDEA jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

IDEA nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

IDEA pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w przesłanych formularzach lub poprzez gromadzenie plików „cookies”.

IDEA korzysta z oferty Google ADWords, Facebook Ads oraz remarketingu w celu zainteresowania usługami potencjalnych klientów. Narzędzia te pozwalają określać skuteczne działania marketingowe, personalizować i dopasowywać treści marketingowe oraz optymalizować koszty reklamy i promocji.

Ze względu na brak przesłanek do obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) IDEA nie powołał IDO.

IDEA posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty portalu IDEA. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych usług i produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego portalu IDEA zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych usługach, wpisach blogowych, promocjach, rabatach i nowościach w naszym portalu. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty IDEA.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem 536 126 266.